Politica de Confidentialitate

Politica de utilizare a prezentului website, precum si transmiterea informatiilor catre acesta sunt supuse prevederilor cuprinse in aceasta Politica de Confidentialitate, precum si in Politica privind utilizarea cookie-urilor. In eventualitatea in care nu sunteti de acord cu acestea, va rugam sa nu mai continuati navigarea pe acest site.

Exista posibilitatea ca in cazul in care nu doriti sa furnizati catre Beauty Relax toate categoriile de date cu caracter personal solicitate in diferite pagini, in functie de interesul dumneavoastra, ale site-ului, societatea noastra sa nu poate sa isi indeplineasca partial sau total obligatiile/cerintele in legatura cu serviciile sau informatiile pe care le solicitati.

Legislatie in materie

In ceea ce priveste incidenta reglementarilor legale in materia protejarii datelor cu caracter personal, ne supunem prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Colectarea de informatii

a)Colectarea activa de informatii

Prin intermediul acestui site, Beauty Relax S.R.L prelucreaza date cu caracter personal de la vizitatorii site-ului, respectiv de la utilizatorii care doresc sa comunice direct cu reprezentantii societatii noastre, prin intermediul e-mailului.

Anumite sectiuni ale acestui site necesita transmiterea anumitor informatii astfel incat dumneavoastra sa puteti beneficia de anumite servicii( de ex: cere oferta transport). Pentru a va putea transmite o oferta ce se pliaza pe nevoile dumneavoastra, unele informatii pe care le solicitam pot fi date cu caracter personal. Prin furnizarea acestor date cu caracter personal in cadrul site-ului sunteti de acord ca Beauty Relax S.R.L sa prelucreze, inregistreze, organizeze, stocheze, adapteze ori sa modifice, extraga, consulte, utilizeze, dezvaluie catre terti prin transmitere aceste date cu caracter personal.

Beauty Relax poate combina informatiile pe care le transmiteti cu alte informatii pe care societatea noastra le-a colectat in mod legal de la dumneavoastra. Beauty Relax poate combina informatiile pe care le transmiteti si cu informatii cu privire la dumneavoastra pe care le primim in mod legal din alte surse precum afiliati, institutii publice, terte parti sau informatii disponibile pe site-urile publice.

Accesand sau navigand site-ul si prin transmiterea si prin transmiterea datelor dumneavoastra personale in orice mod prin intermediul site-ului, dumneavoastra confirmati faptul ca ati citit, inteles si ca sunteti de acord cu prezenta Politica de Confidentialitate.

Prin utilizarea sectiunii dedicate introducerii diferitelor tipuri de cereri ( transport, depozit, etc.), utilizatorii trebui sa introduca doar datele necesare, fara sa dezvaluie aspecte de ordin medical sau date de sanatate. Beauty Relax nu prelucreaza astfel de date.

Va asiguram ca datele dumneavoastra vor fi stocate doar atata timp cat sunt necesare scopului pentru care au fost colectate. Bineinteles, acestea vor putea fi sterse la cererea persoanei interesate, doar in conditiile in care cererea nu ar contraveni legislatiei sau eventualelor conventii semnate de parti.

b)Colectarea pasiva de informatii

Cand navigati pe site, anumite informatii pot fi colectate pasiv (adica colectate fara a le transmite in mod voluntar) prin folosirea unor tehnologii diverse, cum ar fi adrese de Internet Protocol (IP), adresa Media Acces Control (MAC), „cookie-uri” si alte informatii furnizate prin tehnologii de urmarire, Internet tags, colectare de date prin navigare precum tipul browserului si data accesarii, informatii cu privire la dispozitivul utilizat pentru accesarea site-ului, precum ID-ul si topul dispozitivului, sistemul de operare, precum si informatii privind utilizarea dispozitivului si a site-ului.

Folosirea si utilizarea datelor cu caracter personal.

Site-ul colecteaza date cu caracter personal ( de exemplu: nume, prenume, numar de telefon, adresa e-mail) dar si date mentionate in Politica de Cookie.

In afara cazului in care este in mod expres mentionat altfel, putem folosi informatiile colectate prin intermediul acestui site pentru a-i imbunatati continutul, pentru a adapta site-ul preferintelor dumneavoastra, precum si pentru a va comunica informatii pe e-mail sau sms(daca ati solicitat acest lucru).

Avem posibilitatea de a utiliza datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra sau despre dumneavoastra:

 • Pentru a raspunde intrebarilor si solicitarilor dumneavoastra, precum si pentru transmiterea de documente solicitate sau alerte/comunicari prin e-mail sau sms (daca ati solicitat acest lucru);
 • Pentru a va transmite informatii importante privind raporturile noastre cu dumneavoastra, sau cu privire la site, modificari ale termenilor, conditiilor, politicilor sau alte informatii administrative;
 • In scopuri de afaceri, precum analiza datelor, audit, dezvoltarea de noi produse, imbunatatirea continutului site-ului, imbunatatirea serviciilor noastre, identificarea tendintelor de utilizare, intelegerea intereselor dumneavoastra si pentru personalizarea serviciilor oferite catre clientii/partenerii nostri si pentru determinarea eficacitatii companiei noastre.

Acest site poate contine linkuri catre sau referiri la alte site-uri, dar Beauty Relax nu-si asuma nicio responsabilitate si nu garanteaza in vreun fel pentru continutul tertelor site-uri si nu vor raspunde de nicio paguba sau vatamare, directa sau indirecta, care rezulta din continutul sau din utilizarea acestora.

Securitate

Acest site va lua masuri rezonabile, depunand toate diligentele necesare, inclusiv prin respectarea prevederilor Ordinului Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal, pentru a proteja informatiile cu caracter de identificare personala asa cum le transmite prin site si pentru a proteja astfel de informatii impotriva pierderii, folosirii lor in mod nepotrivit si impotriva accesului neautorizat, divulgarii, alterarii sau distrugerii informatiilor.

Beauty Relaxprelucreaza date cu caracter personal conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Beauty Relax prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal doar in scopuri legitime, precum acela de a va furniza produsele si serviciile noastre.

Perioada de retentie

Beauty Relax pastreaza datele dumneavoastra personale numai atata timp cat este necesar pentru fiecare scop in parte si in conformitate cu orice cerinta aplicabila in materie, juridica sau etica, privind pastrarea raporturilor sau a documentatiei, cel mai tarziu pana la incetarea duratei de existenta si functionare a Beauty Relax S.R.L. sau in conformitate cu legea. Orice date transferate in mod legal catre terte parti sunt supuse politicilor respectivelor entitati.

Modificari ale acestei Politici de Confidentialitate.

In cazul in care aceasta Politica de Confidentialitate va suferi modificari, politica revizuita va fi publicata pe acest Site.

Beauty Relax isi rezerva dreptul de a actualiza/modifica termenii acestei Politici de Confidentialitate.

Orice problema in legatura cu aspectele mentionate in prezenta Politica puteti sa le invederati la adresa de e-mail contact@beautyrelax.ro.

 

CONDIȚII GENERALE DE EXPEDIȚIE ȘI TRANSPORT

Capitolul I – Generalități și Definiții

 1. Prin activitatea desfășurată, Beauty Relax joaca un dublu rol, funcționând concomitent atât ca și casa de expediție, cât și ca transportator.
 2. În plan internațional, Beauty Relax este membră FIATAFederaţia Internaţională a Asociaţiilor Expeditorilor de Marfă, iar în același timp, pe plan intern, face parte din USER Uniunea Societăților de Expediții din România.
 3. Prin casă de expediții, în sensul prezentelor condiții generale, se înțelege orice întreprinzător, care, din ordinul și pe seama unui comitent (client), face să se transporte, adică să se organizeze un transport de mărfuri, fără să fie el însuși transportatorul.
  În organizarea transportului, pe lânga transportul propriu-zis, se includ și activități conexe acestuia, cum ar fi: depozitarea mărfii, obligațiile vamale (declarații s.a.), asigurarea și controlul mărfurilor, executarea dispozițiilor privind încasarea sumelor cuvenite comitentului (client).
 4. Clientul este orice persoană juridică și/sau fizică, deținător și/sau care are drept de dispoziție asupra unei cantități de marfă și solicită efectuarea transportului acesteia, inclusiv operațiuni conexe transportului.
  Clientul este cel care plătește sau garantează plata prețului transportului și al operațiunilor legate de acesta.
 5. Organizarea transportului se face în baza și în condițiile contractului de expediții, încheiat între client și casa de expediții.
 6. Se consideră drept contract incheiat și comanda clientului adresată casei de expediții, urmată de acceptarea acesteia.
  Comanda și acceptarea acesteia pot fi transmise pe cale electronica, fax, sau prin poștă.
  Comanda trebuie sa conțină elementele necesare care să permită identificarea , organizarea și efectuarea transportului, precum și a operațiunilor conexe de către casa de expediții.
 7. Casa de expediții nu este obligată sa verifice exactitatea documentelor puse la dispoziție de catre client (facturi comerciale, liste specificative etc.), care are responsabilitatea modului de întocmire și a corectitudinii acestora.
  Clientul este obligat să transmită în scris casei de expediții instrucțiuni precise dacă solicită condiții speciale de livrare a mărfii.
  Instrucțiunile sunt supuse acceptului casei de expediții. Totuși, acestea se consideră ca fiind acceptate dacă, după primirea acestora de catre casa de expediții, s-a trecut la executare.
 8. În toate cazurile in care casa de expediții este membră USER, prevederile contractului de expediție sau comanda se consideră completate cu prevederile prezentelor condiții generale, care fac parte integrantă din contract sau comandă, chiar daca o mențiune expresă în acest sens lipsește.
  Părțile sunt libere sa convină expres în contractele încheiate și alte clauze, decât cele prevăzute în prezentele condiții generale, pe care le pot înlocui, modifica sau exclude, dupa caz.
  Părțile care nu sunt membre USER pot conveni prin mențiune expresă aplicarea prezentelor condiții generale în contractele încheiate cu clienții.

Capitolul II – Obligațiile Casei de Expediții

 1. Casa de expediții va depune diligențele necesare pentru organizarea transportului și efectuarea operațiunilor conexe, potrivit instrucțiunilor clientului, astfel cum au fost convenite, precum și pentru protejarea pe tot parcursul executării a intereselor acestuia.
 2. Casa de expediții trebuie să fie organizată și să dispună de mijloacele necesare executării misiunii sale. Daca nu s-a convenit altfel, casa de expediții are dreptul să aleaga în mod liber subexecutanții, precum și modurile de transport și mijloacele folosite.
  Sarcina probei privind instrucțiunile speciale date casei de expediții incumbă clientului. Persoanele intermediare sau subexecutanții la care recurge casa de expediții pentru executarea obligațiilor sale sunt considerate acceptate de client.
 3. În cazurile în care casa de expediții, în calitate de comisionar, încheie cu cărăuși contracte de transport, în nume propriu dar pe seama clienților, pentru răspunderea față de aceștia, pentru daunele produse în executarea transportului, pentru care este angajată raspunderea cărăușului, Casa de expediții nu va putea fi ținută responsabilă, față de client, la mai mult decât datoreaza cărăușul.
  Contractelor de transport încheiate de casele de expediții cu cărăușii, le sunt aplicabile prevederile Convenției CMR referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele, semnată la Geneva, Elveția, la 19 mai 1956, la care România a aderat prin Decretul nr. 451/ noiembrie 1972, publicat în Buletinul Oficial, Partea I din 6 decembrie 1972 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2011, privind transporturile rutiere, modificată prin reglementari ulterioare.

Capitolul III – Obligațiile Clientului

 1. Marfa trebuie să fie predată ambalată, marcată, etichetată, astfel încat să reziste operațiunilor de transport și/sau celor conexe și să poata fi livrată destinatarului potrivit contractului și conform uzanțelor.
 2. Casa de expediții nu raspunde pentru daunele ce ar decurge din absența, insuficiența sau defectuozitatea ambalajului, marcării și/sau etichetarii mărfii, precum și din lipsa unor informații corespunzatoare cu privire la natura sau însușirile particulare ale mărfii.
 3. În cazul constatării, la destinație, de pierderi, avarii sau orice pagube produse mărfii, inclusiv cele produse de întarzierea transporturilor, destinatarul sau cei care receptionează marfa au obligația să procedeze la constatarea daunelor și la îndeplinirea formalităților ce se impun, inclusiv la formularea de rezerve legale față de transportator, precum și să ia alte masuri care să asigure conservarea dreptului la reclamații și acțiuni în vederea recuperării daunelor.
 4. Clientul suportă consecințele, indiferent de natura lor, rezultate din transmiterea de documente greșite, incomplete sau de neaplicat, ori de furnizarea lor cu întârziere.
 5. În cazul în care casa de expediții angajează în contul clientului operațiuni vamale, clientul este cel care garantează comisionarului vamal plata taxelor de vama și amenzile ce s-ar datora, determinate de furnizarea unor instrucțiuni sau documente eronate.
 6. În caz de refuz al mărfii de către destinatar sau în caz de absență a acestuia, indiferent de motiv, clientul este obligat să suporte cheltuielile inițiale, cât și cele suplimentare, efectuate sau angajate de casa de expediții.

Capitolul IV – Responsabilitatea Casei de Expediții

 1. Casa de expediții, oricare ar fi calitatea sa de intermediar (concesionar, mandatar) răspunde numai pentru daunele produse prin greșelile proprii, ce pot fi imputate atât ei, cât și prepușilor săi.
 2. Casa de expediții nu răspunde pentru faptele terților, cum ar fi subexecutanții săi (transportator, intermediar etc.) cu excepția cazurilor în care o greșeala în alegerea acestora ar putea să îi fie imputată. În acest din urmă caz, răspunderea casei de expediții nu poate depăși limitele răspunderii terților.
 3. Dacă răspunderea casei de expediții este angajată pentru avaria sau pierderea mărfii, ca urmare a faptei proprii, cuantumul despăgubirilor datorate se stabilește în raport cu valoarea normală a mărfii din momentul luării în primire.
 4. Totuși, în cazurile în care responsabilitatea casei de expediții este angajată în condițiile aliniatului precedent aceasta este strict limitată, dupa cum urmeaza:
  a) pentru pagubele provocate mărfii, din pierderi sau avarii și pentru toate consecințele care ar putea decurge din acestea, răspunderea casei de expeditii nu poate fi mai mare decât răspunderea prevăzută pentru transportator conform Convenţiei CMR referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele, in speta 8.33 DST (aprox. 10 Euro) per KG de marfa;
  b)pentru toate celelalte pagube, inclusiv cele decurgând din întârzierea livrării, când este cazul, responsabilitatea sa este limitată la prețul transportului mărfii.
 5. Casa de expediții nu raspunde pentru pagubele indirecte, indiferent de cauza care le-a generat.
 6. Daca un termen de executare a transportului nu a fost cerut expres de client și acceptat de casa de expediții, aceasta nu garantează o dată determinată de sosire la destinație și nu datorează nici o despagubire pentru întârzierea transportului.
  Chiar și în cazul unui termen expres convenit, clientul va putea solicita despăgubiri numai dupa o notificare adresată în acest scop Casei de expediții.
 7. Daca valoarea marfii excede limitele responsabilității casei de expediții, clientul este liber să aleaga una din următoarele măsuri:
  a) să suporte, în caz de daune, riscul rezultat din diferența dintre responsabilitatea casei de expediții și valoarea mărfii;
  b) să facă, la încheierea contractului, o declarație de valoare a mărfii care, dacă va fi acceptată de casa de expediții, va ridica limita responsabilității acesteia până la valoarea declarată; în asemenea situații se vor datora diferențele de preț corespunzatoare;
  c) să dea instrucțiuni casei de expediții pentru încheierea în contul sau (al clientului) a unei asigurări care să acopere total sau parțial riscul, indicând riscul și valoarea asigurată. Aceste instrucțiuni trebuie date pentru fiecare expediție în parte.

Capitolul VModalitati de Executare a Contractului

Pentru fiecare expediţie ce urmează să fie organizată de către casa de expeditii, clientul initial va adresa în scris casei de expeditii o cerere, în vederea obtinerii unei solutii de transport. In cadrul cererii, clientul va specifica toate informatiile specifice necesare casei de expeditii, astfel incat cele doua parti sa poata stabili în mod corect toti parametrii (atat de ordin operativ, cat si financiar) aferenti respectivului transport ce urmeaza a fi organizat.

Odata  incheiata  aceasta  prima  etapa,  clientul  va  trimite apoi casei  de expeditii  o comanda ferma de expeditie, numită astfel sau purtând orice altă denumire, din care să rezulte neîndoielnic însarcinarea casei de expeditii de a executa în numele său expedierea unor mărfuri către o anumita destinaţie, tipul expediţiei (import sau export), forma de ambalare a marfurilor (colete, paleti, etc), dimensiunile acestora, cantitatea şi tipologia mărfurilor transportate, tipul transportului (camion complet sau grupaj), ţările între care se desfăşoară expediţia (dacă este cazul), locul de încărcare, persoană de contact la încărcare, data încărcării, vama la locul de încărcare şi comisionarul vamal agreat (dacă este cazul), loc de descărcare, data descărcării, persoană de contact la descărcare, vama la locul de descărcare şi comisionarul vamal agreat (dacă este cazul), condiţii speciale de asigurare a integrităţii mărfurilor în timpul transportului (chingi, bare, etc), beneficiarul expediţiei, preţul agreat pe care clientul îl va plati casei de expeditii pentru organizarea expeditiei respective, numele şi calitatea celui care trimite comanda de expeditie în numele clientului, precum şi orice alte aspecte pe care clientul le consideră necesare pentru buna organizare si desfăşurare a expeditiei.

In cazul în care din comanda ferma de expeditie lipsesc elemente, şi din această cauză se produc eventuale pagube si/sau prejudicii oricarei parti implicate, implicit terţilor contractanţi ai clientului, aceste pagube/prejudicii nu pot fi puse în sarcina casei de expeditii, care implicit nu va suporta eventuale despagubiri.

In concluzie, comanda de expeditie a clientului trebuie sa contina elementele necesare care sa permita casei de exepeditii organizarea si efectuarea transportului în cauza, precum si a operatiunilor conexe.

În urma primirii comenzii ferme de expeditie de la client, casa de expeditii va confirma în scris clientului că va executa expediţia respectiva în condiţiile precizate şi asumate, si va trece imediat la executarea acesteia în baza termenilor contractuali stabiliti.

Pentru celeritatea executării expediţiilor, părţile convin ca solicitarea de expediţie şi confirmările de executare a expediţiei sa fie transmise în scris fie prin intermediul poştei electronice (e-mail) pe adresa comunicată de casa de expeditii, fie prin fax.

Se considera drept contract încheiat comanda clientului adresata casei de expeditii, urmata de acceptarea acesteia.

Dupa încheierea expeditiei, casa de expeditii va transmite pe e-mail catre client, în copie, factura de transport si documentatia de transport corespunzatoare.

Comanda si acceptarea pot fi transmise prin posta, fax sau pe cale electronica, în functie de cum s-au înteles partile în acest sens.

Comenzilor de expeditii emise de catre client li se vor aplica în completare dispoziţiile/ prevederile prezentului document.

Capitolul VI – Transporturi speciale

În cazul unor transporturi speciale (frigo, mărfuri periculoase), casa de expediții va pune la dispoziția clientului informațiile necesare executării transportului, variantele de transport, preț, asigurări etc., pe baza carora clientul să poată conveni, în cunoștință de cauză, contractul de expediție.

Capitolul VII – Reclamații

Reclamațiile împotriva casei de expediții pot fi formulate în termen de 6(șase) luni.

Termenul de 6(șase) luni începe din ziua livrării mărfii la destinație sau, dacă livrarea nu a avut loc, din ziua încheierii contractului de expediție.

Capitolul VIII – Condiții de plată

Emiterea facturii de catre casa de expeditii, urmare a serviciilor efectuate, va fie emisă pentru suma convenită de părţi în contractul/comanda de expediție.

Daca pe lângă suma agreată, casa de expeditii mai efectuează o serie de cheltuieli suplimentare (plata formalităţilor vamale, taxe de drum, amenzi pentru surplus de greutate, amenzi pentru neconformitatea marfii etc.), strict necesare îndeplinirii obligaţiei sale de a face ca mărfurile să ajungă la destinaţie în bune conditii si respectand legislatia în vigoare, cheltuieli în legătură cu care părţile nu au convenit initial, clientul acceptă ca aceste sume să fie facturate împreună cu costul expediţiei şi se obligă să le plătească. Totodata, la cererea clientului, casa de expeditii va face dovada acestor cheltuieli.

Plata transportului și a celorlalte eventuale servicii se face de către client sau de catre destinatar, dacă s-a convenit astfel, pe baza facturii emise de casa de expediții.

Termenul de plata a sumelor astfel facturate decurge începand cu data primirii facturilor de catre client (inclusiv cele anticipate pe e-mail si/sau pe fax) si se regaseste în mod obligatoriu precizat în contractul/comanda de expediție.

Dacă s-a convenit plata în mai multe rate, neplata unei rate datorate atrage în mod automat exigibilitatea întregii sume datorate.

In eventualitatea întârzierii la plata a facturilor, clientul va datora casei de expeditii penalități, aferente fiecarei zi de întârziere, conform prevederilor in acest sens din contractul de expediție si/sau comanda de transport.

Capitolul IX – Dreptul de gaj și Dreptul de retenție al Casei de Expediții

Casa de expediții are, pentru toate creanțele sale actuale sau anterioare rezultate din prestații executate pentru client, un drept de gaj si retenție asupra mărfurilor și asupra oricăror alte valori aparținând acestuia, care se găsesc în posesia sa.

Capitolul X – Clauza arbitrală

În lipsa unor prevederi contrare convenite, litigiile dintre client și casa de expediții sau dintre aceasta și părțile îndreptățite legal, rămase nesoluționate pe cale amiabilă, sunt de competența organelor judecatorești din localitatea unde își are sediul casa de expediții.

Raporturile juridice dintre casele de expediții si clienți, generate din aplicarea acestor condiții generale, sunt reglementate de dreptul român.